WAŻNE INFORMACJE

KOMERS KLAS III

Z ŻYCIA SZKOŁY

grafika3.jpg

SZKOLNA GAZETKA "KLEKS"

Rozpoczęcie roku szkolnego 2015/2016

 
ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2015/2016
1 września 2015 r.

 

KLASY I GODZ. 10.00 - uroczyste powitanie w hali sportowej, a następnie spotkanie z wychowawcami w klasach

KLASA I sportowa lekkoatletyczna GODZ. 10.00 - uroczyste powitanie w hali sportowej w PG 7, a następnie przejście z wychowawcą do PLO VI w Opolu

KLASY II – III GODZ. 8.30 - powitanie w hali sportowej, a następnie spotkanie z wychowawcami w klasach

KLASA II - III sportowa lekkoatletyczna GODZ. 8.00 - rozpoczęcie roku szkolnego w budynku PLO VI w Opolu

 

ODJAZD GIMBUSA Z PRZYSTANKU WE WRÓBLINIE

KLASY I - GODZ. 9.30
KLASY II–III - GODZ. 8.00

Powrót do domu we własnym zakresie.

Uwaga rodzice uczniów klas pierwszych!!!

W roku szkolnym 2015/2016 uczniowie klas pierwszych otrzymają bezpłatnie podręczniki i ćwiczenia ze szkoły.

Procedura uzyskania stypendium szkolnego w roku szkolnym 2015/2016

  1. Uczniowie i rodzice składają wnioski w siedzibie Miejskiego Centrum Świadczeń w Opolu, ul. Ozimska 19 (VIII piętro), pokoje nr 8.28 i 8.29 w okresie od 17 lipca 2015 r. do 15 września 2015 r.
  2. W przypadku złożenia kompletnych wniosków od 17 do 31 lipca realizacja stypendium szkolnego będzie się odbywać w następujących miesiącach: wrzesień (za wrzesień, październik), grudzień (za listopad, grudzień), marzec (za styczeń, luty, marzec), czerwiec (za kwiecień, maj, czerwiec).
  3. W przypadku złożenia kompletnych wniosków od 1 sierpnia do 15 września realizacja stypendium szkolnego będzie się odbywać w następujących miesiącach: grudzień (za wrzesień, październik, listopad, grudzień), marzec (za styczeń, luty, marzec), czerwiec (za kwiecień, maj, czerwiec).
  4. Jeżeli szkoła, do której uczęszcza uczeń, wchodzi w skład zespołu szkół, jego wniosek należy opatrzyć pieczątką właściwej szkoły – pieczątka, którą posługuje się zespół szkół uniemożliwia identyfikację poziomu kształcenia danego ucznia i dokonanie prawidłowej statystyki dla potrzeb kuratorium. Potwierdzenie faktu uczęszczania ucznia do szkoły jest możliwe także na osobnym zaświadczeniu wydanym przez szkołę.
  5. Wnioski złożone po terminie bez uzasadnionej przyczyny będą rozpatrzone negatywnie. W uzasadnionym przypadku prawo do stypendium zostanie ustalone począwszy od miesiąca złożenia wniosku.
  6. Przyznanie prawa do stypendium szkolnego będzie uzależnione od dochodu z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku, a w przypadku utraty dochodu – z miesiąca złożenia wniosku (na dzień sporządzenie niniejszego pisma kwota ta wynosi maksymalnie 456,00zł na osobę).
  7. W przypadku przyznania stypendium szkolnego w formie świadczenia pieniężnego wnioskodawca może być zobowiązany w terminie wskazanym w decyzji przyznającej powyższe świadczenie do udokumentowania poniesionych wydatków na cele edukacyjne.
  8. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 77-44 35 700, 701, 702, 703, 707.

 

formularz wniosku oraz oświadczenia lub zaświadczenia dostępne są na stronie:
http://mcs.opole.pl/mcs/st_szkolne


Uchwała Rady Miasta Opola wprowadzająca nowy regulamin przyznawania stypendiów zamieszczona jest na stronie: <<<kliknij>>>


CERTYFIKATY

GALERIA ZDJĘĆ

DZIEŃ OTWARTY

 
 

GOŚCIMY

Odwiedza nas 23 gości oraz 0 użytkowników.

LOGOWANIE