ZASTĘPSTWA

WAŻNE INFORMACJE

CERTYFIKATY


 
 

Numery kont bankowych

KONTO PUBLICZNEGO LICEUM NR IX W OPOLU:

 58 1160 2202 0000 0002 1690 0878

 

Jest to konto do opłat za wystawienie duplikatu legitymacji szkolnej, duplikatu świadectwa szkolnego, duplikatu karty motorowerowej.

Szczegóły w zakładce DOKUMENTY

 

KONTO RADY RODZICÓW PRZY PUBLICZNYM LICEUM NR IX W OPOLU:
49 1090 2138 0000 0001 3521 0510
BZWBK O / OPOLE Jest to konto do wpłat na Radę Rodziców, na wycieczki szkolne.