ZASTĘPSTWA

WAŻNE INFORMACJE

CERTYFIKATY


 




 

Spotkania z Rodzicami - wrzesień.

               

   Zapraszamy Rodziców na pierwsze w tym roku szkolnym spotkania

z wychowawcami i dyrekcją szkoły, które odbędą się w środę 13 września 2017 roku zgodnie z poniższym harmonogramem

 

 

KLASY DRUGIE GIMNAZJUM:

 

godz.17:00 – spotkanie z wychowawcami bezpośrednio w salach lekcyjnych:

 

KLASA:                                                       KLASA:

II A            sala 15                                    II D            sala 25

II B             sala 37                                    II E             sala 35

II C            sala 50                                    II F             sala 46

 

 

KLASY TRZECIE GIMNAZJUM:

 

KLASA III A – godz. 16:30 spotkanie z wychowawcą w sali nr 48

 

Wszystkie klasy trzecie

godz.17:15 – ogólne spotkanie w hali sportowej, zapoznanie z procedurami egzaminacyjnymi i sposobami przygotowania uczniów do egzaminu, następnie spotkanie z wychowawcami w salach lekcyjnych:

 

KLASA:                                                         KLASA:

III B           sala 47                                    III D           sala 39

III C           sala 23                                    III E           sala 41

                                                                   III F           sala 33

 

KLASY PIERWSZE LICEUM:

 

godz.17:00 – spotkanie z wychowawcami bezpośrednio w salach lekcyjnych:

 

KLASA:                                                    KLASA:

I A    sala 49                                             I B    sala 38

 

Spotkania z rodzicami uczniów klas sportowych odbędą się 11 09 2017 r.

o godz. 17:00 w budynku PLO nr VI, ul. Szarych Szeregów nr 1 w Opolu.

Konsultacje i zebrania z Rodzicami w I semestrze roku szkolnego 2017/2018

  •  13 września 2017 - zebrania z rodzicami klas I LO oraz II-III (wg szczegółowego harmonogramu)

  •  4 października 2017 - konsultacje
  •  8 listopada 2017 (druga środa miesiąca) - konsultacje
  •  13 grudnia 2017 (druga środa miesiąca) - konsultacje
  •  10 stycznia 2018 (druga środa miesiąca) - zebrania podsumowujące I semestr


Konsultacje dla rodziców odbywają się w ww. terminach od godz. 17.00 w następujących salach:
   

   Kl. II A -  p. Bogusława Bielec - s. 15

   Kl. II B -  p. Ewa Kopińska-Czerkawska - s. 37

   Kl. II C -  p. Dariusz Gołębiowski - s. 50

   Kl. II D -  p. Bartosz Wiertelak – s. 17

   Kl. II E -  p. Roman Kisiel – s. 35

   Kl. II F -  p. Marzanna Kicera-Bogucka - s. 46

 

   Kl. III A -  p. Małgorzata Górka - s. 48

   Kl. III B - p. Anita Teuchmann-Kandut - s. 47

   Kl. III C -  p. Katarzyna Mróz - s. 23

   Kl. III D -  p. Anna Zwierzyńska – s. 39

   Kl. III E -  p. Wojciech Kusek – s. 41

   Kl. III F -  p. Beata Bujak - s. 33

 

   Kl. I A  LO -  p. Beata Czyszczoń - s. 49

   Kl. I B  LO - p. Mariola Bashir - s. 38

   

Nauczyciele nie będący wychowawcami podczas konsultacji  pełnią dyżur  w pokoju nauczycielskim, a nauczyciele wychowania fizycznego w gabinecie nr 1.