ZASTĘPSTWA

WAŻNE INFORMACJE

CERTYFIKATY


 
 

List Ministra Edukacji Narodowej w sprawie bezpieczeństwa dzieci i młodzieży podczas wakacji

Warszawa, 12 czerwca 2017 roku

 

Szanowni Dyrektorzy Szkół, Nauczyciele,

 

zbliża się najbardziej oczekiwany przez wszystkich czas – wakacje. Przed dziećmi i młodzieżą ponad dwa miesiące odpoczynku. Podczas uroczystości zakończenia roku szkolnego będą Państwo życzyli swoim uczniom radosnych, ale przede wszystkim bezpiecznych wakacji, spędzonych w gronie najbliższych.

 

Zachęcam Państwa do tego, aby w ostatnim tygodniu zajęć dydaktyczno-wychowawczych przypomnieć uczniom, w jaki sposób bezpiecznie zachowywać się podczas wakacyjnego wypoczynku. Takie zajęcia mogą przybrać dowolną formę, zarówno prezentacji filmu, jak i wizyty w szkole funkcjonariusza służb mundurowych. Przedstawiciele Komendy Głównej Policji zadeklarowali pełną gotowość do współpracy
i wsparcia w zakresie organizacji tego typu spotkań. Do współpracy i bezpośrednich kontaktów wyznaczeni zostali dzielnicowi właściwi miejscowo dla lokalizacji placówki oświatowej, którzy w najbliższym czasie nawiążą z Państwem kontakt. 

Najważniejsza jest rozmowa z uczniami i zwrócenie uwagi na zagrożenia, które mogą ich spotkać. 

 

Trzeba uwrażliwić rodziców w kwestii decyzji dotyczącej formy wypoczynku swoich dzieci. Muszą oni bezwzględnie sprawdzić organizatora wyjazdu w specjalnej internetowej bazie prowadzonej przez MEN www.wypoczynek.men.gov.pl. Znajdują się
w niej wszystkie informacje o obozach, koloniach i innych rodzajach wypoczynku. Rodzice muszą być pewni, że miejsce pobytu ich dziecka jest bezpieczne, a także nadzorowane przez służby publiczne. Jednocześnie przypominam, że wszelkich informacji może udzielić także kurator oświaty, który sprawuje nadzór nad organizacją wypoczynku dzieci
i młodzieży.

 

Dodatkowo na stronie internetowej wypoczynek.men.gov.pl można znaleźć poradnik bezpiecznego wypoczynku. Będę wdzięczna za udostępnienie tej broszury dzieciom, rodzicom i opiekunom. Również w serwisie bezpiecznyautobus.gov.pl wpisując numer rejestracyjny pojazdu otrzymają Państwo bezpłatną informację, czy autokar, który zawiezie dziecko na wakacje ma aktualne badania techniczne i polisę ubezpieczeniową.

Przydatną wiedzę o zagrożeniach dotyczących substancji psychoaktywnych można znaleźć na stronach internetowych: Wydziału Wychowania i Profilaktyki Ośrodka Rozwoju Edukacji www.ore.edu.pl, Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii www.kbpn.gov.pl; www.dopalaczeinfo.pl oraz poradni internetowej: www.narkomania.org.pl. Dostępny jest również Ogólnopolski Antynarkotykowy Telefon Zaufania działający pod numerem 801 199 990, a także Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka – 800 12 12 12. Dodatkowo na stronie Ministerstwa Sportu i Turystyki www.msit.gov.pl można znaleźć informator o zasadach bezpieczeństwa nad wodą „Bezpieczna woda”. Dobrze zapisać lub zapamiętać również numery alarmowe: WOPR – 600 100 100 i górskie numery ratunkowe
985 lub 601 100 300.

Warto pamiętać także o:

-    odwiedzeniu strony Ministerstwa Spraw Zagranicznych „Polak za granicą” www.polakzagranica.msz.gov.pl,

-    bezpłatnej aplikacji iPolak – niezbędniku w podróży, gdzie są m.in. aktualne ostrzeżenia dla podróżujących publikowane przez MSZ. Aplikacja jest dostępna
za darmo na stronie: www.msz.gov.pl/pl/ipolak,

-    rejestracji wyjazdu za granicę za pośrednictwem bezpłatnego serwisu „Odyseusz”, www.odyseusz.msz.gov.pl. Dzięki rejestracji służby konsularne będą wiedziały
o pobycie na terenie danego państwa i w razie konieczności mogą udzielić skutecznej pomocy,

-    adresach polskich placówek dyplomatycznych i konsularnych wraz z telefonami kontaktowymi (dyżurnymi) – szczególnie ważne dla organizatorów wypoczynku letniego, kierowników wycieczek, wychowawców, opiekunów dzieci i młodzieży,

-    sprawdzaniu stron internetowych wszystkich kuratoriów oświaty dedykowanych wypoczynkowi.

Życzę, aby okres letniego wypoczynku pozwolił na zebranie sił potrzebnych do dalszej nauki i pracy w nowym roku szkolnym. Udanych i przede wszystkim bezpiecznych wakacji!

 

Z wyrazami szacunku
Anna Zalewska
Minister Edukacji Narodowej

Uwaga uczniowie klas sportowych!!!

W związku z maturami odbywającymi się w dniach 5-8.05.2017 r. uczniowie klas IG i IIG mają w tych dniach wolne, a uczniowie klasy IIIG realizują obowiązek szkolny w budynku PG 7 przy ul. Oleskiej 68 według następującego planu:

Czwartek, 4.05.2017 (8.50 - 13.20)

    1. -
    2. EDB s. 50
    3. J. POLSKI s. 27
    4. WOS s.49
    5. FIZYKA s.23
    6. INFORMATYKA s.17

    Piątek, 5.05.2017 (8.50 - 13.20)

       1. -
       2. WDŻ s.40
       3. WOS s. 15
       4. MATEMATYKA s. 48
       5. INFORMATYKA s.45
       6. DORADZTWO ZAWODOWE s.17

       Poniedziałek, 8.05.2017 (8.50 - 13.20)

          1. -
          2. WF
          3. WF
          4. INFORMATYKA s.25
          5. FIZYKA s. 37
          6. FIZYKA s. 37

          Uwaga uczniowie!!!

          Dzień 2 maja 2017 r. jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych. W dniu tym w godz. 9.00 - 12.00 będą odbywały się jedynie zajęcia opiekuńcze.

          Egzamin gimnazjalny 2017 - informacja dla uczniów klas I-II

          W związku z egzaminem gimnazjalnym klas trzecich dni 19, 20, 21 kwietnia 2017 r. są dniami wolnymi od zajęć dydaktycznych.

          W tych dniach nauczyciele pracują w zespołach nadzorujących przebieg egzaminu.

          Szkolne Rekolekcje Wielkopostne

          24 marca 2017 r. (piątek) odbędą się Szkolne Rekolekcje Wielkopostne.

          Spotkania rekolekcyjne odbędą się w hali gimnastycznej wg następującego harmonogramu (klasy schodzą z nauczycielami uczącymi):

                KLASY I A-F - lekcja 2 i 3

                KLASY II A, C, D, E + III A + III F  – lekcja 4 i 5

                KLASY III B-E + II B + II F – lekcja 6 i 7

          Udział w rekolekcjach jest obowiązkowy dla uczniów uczęszczających na lekcje religii.

          Uczniowie, którzy nie uczestniczą w ww lekcjach nie mają obowiązku uczestniczenia w rekolekcjach, w tym czasie przebywają w czytelni.

          Pozostałe lekcje odbywają się zgodnie z planem.