ZASTĘPSTWA

WAŻNE INFORMACJE

CERTYFIKATY


 
 

Profile klas licealnych

Od 1 września 2017 r. w nowym Liceum Ogólnokształcącym które powstało w budynku PG 7 w Opolu funkcjonują następujące klasy:

 • klasa humanistyczno-medialna z elementami humanistyki w biznesie
 • klasa biologiczno-medyczna

 

Pomożemy Ci znaleźć to, w czym możesz być najlepszy,
co pozwoli Ci rozwijać skrzydła ...

 


 


I A - Klasa humanistyczno – medialna z elementami humanistyki w biznesie

 

Przedmioty w zakresie rozszerzonym: 

 • j. polski, j. angielski
 • do wyboru przez uczniów: historia lub geografia

 

Przedmiot dodatkowy rozszerzający wiedzę i umiejętności, także pod kątem studiów wyższych: 

 •  elementy informatyki społecznej
 • edukacja medialna z elementami socjologii

 

Języki obce: 

 • język angielski
 • do wyboru przez ucznia:  niemiecki lub francuski lub hiszpański

 

Przy ustalaniu liczby punktów za świadectwo brane są pod uwagę oceny z następujących przedmiotów: 

 • język polski
 • matematyka
 • historia
 • j. angielski
 • jeden przedmiot wskazany przez kandydata spośród: wiedza o społeczeństwie/ informatyka/zajęcia artystyczne 

 

Obecnie na rynku pracy sprawdzają się nawet najbardziej zaskakujące połączenia wiedzy i doświadczeń. Niech zatem nie dziwi proponowane przez nas połączenie przedmiotów humanistycznych z informatyką. Klasa humanistyczna daje możliwości wszechstronnego kształcenia i rozwoju, co pozwoli w przyszłości na zdobycie takich zawodów jak:broker praw własności intelektualnej, coach, researcher (menadżer informacji), specjalista marketingu społecznego, specjalista e-learningu, specjalista HR, menadżer instytucji kulturalnych i wiele innych.

 

Absolwenci klas humanistycznych mogą kontynuować edukację na takich kierunkach jak: filologia polska, administracja, dziennikarstwo, media i komunikacja społeczna, doradztwo i coaching, socjologia, międzywydziałowe indywidualne studia humanistyczne, kultoroznastwo, publikowanie cyfrowe i sieciowe, muzealogia  i inne.

  

W ramach tej klasy proponujemy jednodniowe praktyki dla uczniów w różnych instytucjach, treningi pracy zespołowej, debaty i warsztaty, współpracę z uczelniami. Przygotowaliśmy również bogatą ofertę kół przedmiotowych (językowe, społeczno-prawne, retoryka, informatyczne, teatralno-artystyczne  itp.), wymianę międzynarodową ze szkołą w Ingolstadt i współpracę ze szkołą językową Shane Global w Hastings.

  

* Informatykę społeczną potocznie można nazwać "informatyką dla humanistów". Łączy ona wiedzę z dyscyplin naukowych takich jak psychologia, ekonomia, socjologia, zarządzanie, antropologia kultury oraz informatyka. Wyposażeni w wiedzę humanistyczną absolwenci wykorzystują ją do tworzenia nowych systemów informacyjnych, narzędzi i algorytmów, które mogą zastosować w pracy lub za ich pomocą realizować cele społeczne.

 I B - Klasa biologiczno - medyczna

 

Przedmioty w zakresie rozszerzonym:

 • biologia, j. angielski
 • do wyboru przez uczniów: chemia lub fizyka

Przedmiot dodatkowy rozszerzający wiedzę i umiejętności, także pod kątem studiów wyższych

 • dietetyka
 • ratownictwo medyczne

Języki obce:

 • język angielski (z elementami słownictwa medycznego)
 • do wyboru przez ucznia:  niemiecki lub  francuski lub hiszpański

Przy ustalaniu liczby punktów za świadectwo brane są pod uwagę oceny z następujących przedmiotów:

 • język polski
 • matematyka
 • biologia
 • j. angielski
 • jeden przedmiot wskazany przez kandydata spośród: edukacja dla bezpieczeństwa, informatyka

 

Klasa biologiczno-medyczna skierowana jest dla uczniów o predyspozycjach do bezpośredniej pracy z ludźmi oraz tych, którym bliskie jest środowisko naturalne. W ramach tej klasy realizowane są treści nauczania pod kątem przygotowania do studiów na kierunkach: medycyna, stomatologia, pielęgniarstwo, położnictwo, rehabilitacja, fizjoterapia, ratownictwo medyczne, praca socjalna, farmacja, zdrowie publiczne, dietetyka, kosmetologia, biologia, chemia, biotechnologia, biochemia, analityka medyczna, leśnictwo, weterynaria, oceanografia i wiele innych.

 

Edukacja w zakresie rozszerzonym chemii i biologii oraz fizyki obejmuje wiedzę ogólną i prozawodową, co umożliwi uczniom dokonanie wyboru kierunku kształcenia, zgodnego z ich aspiracjami edukacyjnymi, wynikającymi z osobistych zainteresowań oraz planów związanych z kontynuowaniem nauki i podjęciem pracy zawodowej. Dużą pomocą na wielu kierunkach studiów będzie opanowanie elementów słownictwa medycznego realizowane w ramach rozszerzenia z języka angielskiego oraz w ramach kół językowych, wymiany międzynarodowej i współpracy ze szkołą językową Shane Global w Hastings.

 

Realizacja zajęć laboratoryjnych z chemii będzie odbywała się we współpracy z Instytutem Chemii Uniwersytetu Opolskiego.

 

W trakcie nauki uczniowie zdobędą podstawową wiedzę z pomocy przedmedycznej oraz ratownictwa medycznego pod okiem pracowników Wyższej Szkoły Medycznej w Opolu.

 

Dla uczniów tej klasy przygotowaliśmy bogatą ofertę kół przedmiotowych wzbogacających wiedzę nie tylko z przedmiotów kierunkowych ale także z psychologii, socjologii, mediacji, itp.