ZASTĘPSTWA

WAŻNE INFORMACJE

CERTYFIKATY


 
 

Regulaminy

Dokumenty obowiązujące

w Publicznym Gimnazjum Nr 7

im. Generała Władysława Andersa w Opolu

 

STATUT Publicznego Gimnazjum Nr 7 im. Generała Władysława Andersa w Opolu (POBIERZ PLIK)


Inne dokumenty regulujące pracę szkoły:
 1. WO. (POBIERZ PLIK)
 2. Program wychowawczy PG 7 (POBIERZ PLIK)
 3. Plan dydaktyczno-wychowawczy.
 4. Regulamin Samorządu Szkolnego. (POBIERZ PLIK)
 5. Kryteria przyjmowania uczniów spoza obwodu. (POBIERZ PLIK)
 6. Szkolny zestaw programów nauczania. (POBIERZ PLIK
 7. Szkolny System Wspierania Uzdolnień Publicznego Gimnazjum nr 7 w Opolu. (POBIERZ PLIK)
 8. Program pracy z uczniem z dysfunkcjami w Publicznym Gimnazjum nr 7 w Opolu. (POBIERZ PLIK)
 9. Rota ślubowania. (POBIERZ PLIK)
 10. Regulamin Rady Pedagogicznej. (POBIERZ PLIK)
 11. Regulamin przyznawania uczniom Publicznego Gimnazjum Nr 7 im. Generała Władysława Andersa w Opolu pomocy materialnej o charakterze motywacyjnym: stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe. (POBIERZ PLIK)
 12. Regulamin uznawania osiągnięć uczniów klas trzecich gimnazjum w zakresie aktywności społecznej (POBIERZ PLIK)
 13. Wpis na świadectwie ukończenia gimnazjum. (POBIERZ PLIK)
 14. Procedura usprawiedliwiania nieobecności. (POBIERZ PLIK)
 15. Gimnazjalny strój uczniowski. (POBIERZ PLIK
 16. Procedura uzyskania zwolnień z wychowania fizycznego w Publicznym Gimnazjum Nr 7 im. Generała Władysława Andersa w Opolu. (POBIERZ PLIK)
          załącznik 1 do procedury - wzór podania zwolnienie czasowe- (POBIERZ PLIK)
          załącznik 2 do procedury - wzór podania zwolnienie cały rok szkolny - (POBIERZ PLIK
          załącznik 3 do procedury - oświadczenie rodziców - (POBIERZ PLIK)
 1. Regulamin funkcjonowania i korzystania z dziennika elektronicznego (POBIERZ PLIK)
 2. Zasady realizacji projektu edukacyjnego (POBIERZ PLIK)
 3. Regulamin korzystania z szafek szkolnych (POBIERZ PLIK)
 4. Zarządzenie i regulamin korzystania z darmowych podręczników. (POBIERZ PLIK)

 

UWAGA!
Pliki zostały zapisane w formacie PDF. Aby móc je przeglądać należy zainstalować darmowy czytnik plików PDF, np. Adobe Acrobat Reader.

 

Dodatkowe regulaminy:

 • Regulamin przyznawania różnych form wspierania uczniów uzdolnionych (POBIERZ PLIK)