ZASTĘPSTWA

WAŻNE INFORMACJE

CERTYFIKATY


 
 

Szkolny doradca zawodowy

Doradca zawodowy

i

Szkolny Ośrodek Kariery

 

Doradca zawodowy - udziela pomocy w wyborze zawodu i kierunku kształcenia w formie grupowych i indywidualnych porad zawodowych uwzględniając możliwości psychofizyczne i sytuację życiową klientów, a także potrzeby rynku pracy oraz możliwości systemu edukacyjnego. Doradca pomaga nie tylko w wyborze zawodu i szkoły, ale także przy zmianie zawodu, wybraniu drugiego kierunku studiów, samozatrudnieniu czy poszukiwaniu pracy. Doradca poprzez współpracę z klientem, zaznajamia go z nowymi sposobami kontaktowania się z pracodawcą, sposobami poszukiwania pracy oraz możliwościami zawodowymi na rynku pracy.

 

Doradcą zawodowym w PLO IX  jest p. Agnieszka Ciepałek-Piec

Szkolny Ośrodek Kariery mieści się w sali nr 18 w siedzibie szkoły.

 

DORADCA ZAWODOWY

GODZINY PRACY

mgr Agnieszka Ciepałek-Piec

poniedziałek

-

wtorek

11.00-15.00 sala nr 18

środa

9.00-11.00  sala nr 40

11.00-13.00 sala nr 18

czwartek

-

piątek

-

 

  

Doradca zawodowy

 

Szkolny doradca zawodowy oferuje Ci pomoc w zakresie:

 

  • udzielanie pomocy uczniom w osiąganiu umiejętności podejmowania decyzji o wyborze zawodu i kierunku dalszego kształcenia.
  • określenia Twoich zainteresowań i umiejętności zawodowych (przebadanie testem predyspozycji do zawodu, kwestionariuszem zainteresowań, umiejętności.
  • pozostałe testy i kwestionariusze:
  • („Kwestionariuszem Moja rola w grupie” M. Balbina”,„Moje mocne i słabe strony”, „Test osobowości”, ”Moje wzory uczenia się”, „Ankieta samooceny”, „Analiza motywacji do pracy”).
  • pomoc w opracowaniu Twojego indywidualnego planu kariery zawodowej, (stworzenie profilu osobowości).
  • zapoznanie ze sposobem rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych oraz ze schematem szkolnictwa w Polsce.
  • napisania listu motywacyjnego, życiorysu.

 

Możesz także dowiedzieć się:

 

  • na czym polega praca w interesującym Cię zawodzie,
  • jakie musisz w tym celu zdobyć wykształcenie,
  • zapoznać z najnowszymi trendami na rynku pracy.

 

Orientacja zawodowa

 

Zainteresowanie zawodami i przyszłością zawodową pojawia się już u dzieci kilkuletnich. W miarę rozwoju dziecka i poszerzania się jego wiedzy o otaczającym świecie, zmieniają się jego preferencje zawodowe. Deklarowane wybory mają szansę na większą stabilność i głębszą motywację, jeśli będą oparte na aktywnie zdobytej wiedzy o wymaganiach zawodowych, jak i o własnych zdolnościach i ograniczeniach.
Dorośli w znaczący sposób wpływają na kształtowanie się poglądów i postaw młodzieży (rodzice i nauczyciele) w celu podejmowania właściwej decyzji zawodowej.
Ważna jest pomoc uczniom w gromadzeniu informacji o zawodach, rynku pracy, możliwościach kształcenia, a także w dziedzinę poznawania samego siebie i tworzenia realistycznej samooceny.
Młodzież oczekuje wsparcia w określeniu ich drogi życiowej, gdyż sami często nie mają jeszcze wystarczającej wiedzy o świecie i trudno im dokonać obiektywnej samooceny. Należy ich tak przygotować, aby wybór zawodu był świadomy i dojrzały.