ZASTĘPSTWA

WAŻNE INFORMACJE

CERTYFIKATY


 
 

Pedagodzy

Pedagog to nie rzemieślnik
Pedagog to twórca
Pedagog to nie kuglarz
Pedagog to artysta
Twórca nigdy nie powiela sposobów działania
Twórca nigdy nie otwiera tym samym kluczem różnych osobowości
Ani tym bardziej nie czyni tego wytrychem
Twórca stara się odejść od utartych schematów
.

M. Śnieżyński, Barwy życia, Kraków 1981

 

 

 

 

PEDAGODZY  SZKOLNI

GODZINY PRACY

mgr Agnieszka

Ciepałek-Piec

mgr Beata

Borecka-Sierpina

poniedziałek

8.00 – 15.00

9.40-13.20

wtorek

9.00 – 11.00

10.25-14.25

środa

13.00 – 15.30

7.30-14.30

czwartek

8.30 – 15.30

10.25-14.45

piątek

8.00 – 14.00

7.30-9.30 i 11.20-14.20

 

 


 

Zadania pedagoga i psychologa w szkole:

Zadania pedagoga szkolnego wynikające z Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej  z dnia 30 kwietnia 2013r.: w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach

 1. prowadzenie badań i działań diagnostycznych uczniów, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia przyczyn niepowodzeń edukacyjnych oraz wspierania mocnych stron uczniów;
 2. diagnozowanie sytuacji wychowawczych w przedszkolu, szkole lub placówce w celu rozwiązywania problemów wychowawczych oraz wspierania rozwoju uczniów;
 3. udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do rozpoznanych potrzeb;
 4. podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży;
 5. minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy w środowisku szkolnym w pozaszkolnym uczniów;
 6. inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych;
 7. pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów;
 8. wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

 


 

 Nie ma takiego problemu, którego nie da się rozwiązać!!!

Niektóre z nich wymagają jedynie więcej czasu.

 

Tematy warte przeczytania:

 1. „Dojrzewanie-rozwój psychofizyczny dziecka”
 1. „Jak pomóc dziecku z dysleksją”
 1. „Uzależnienie od komputera i gier komputerowych”  
 1. „Jak budować dobre relacje rodzic –nastolatek” 

 

Wykorzystano materiały ze stron internetowych:

<<KLIKNIJ>>