ZASTĘPSTWA

WAŻNE INFORMACJE

CERTYFIKATY


 
 

I miejsce PG 7 w rywalizacji sportowej szkół gimnazjalnych

Zakończyła się sportowa rywalizacja szkół miasta Opola. 24 czerwca 2014 roku na uroczystości podsumowującej współzawodnictwo sportowe szkół przedstawiciele Publicznego Gimnazjum nr 7 odebrali dyplom za zajęcie pierwszego miejsca we współzawodnictwie szkół gimnazjalnych.
Szczególne gratulacje i podziękowania kierujemy do nauczycieli wychowania fizycznego i naszych uczniów, którzy swoim zaangażowaniem w sportowe zmagania przyczynili się do uzyskania tego wyróżnienia.

Osiągnięcia klas sportowych o profilu lekkoatletycznym PG 7 w Opolu

Zajęcia programowe z zakresu specjalistycznego szkolenia sportowego i lekcji wychowania fizycznego w klasach Igs i IIgs w roku szkolnym 2013/14 prowadziła wykwalifikowana kadra trenersko-instruktorska w osobach: dr Krzysztof Ziemba – trener pierwszej klasy z lekkiej atletyki, mgr Magdalena Lach – instruktor lekkiej atletyki oraz mgr Łukasz Ryniak – instruktor lekkiej atletyki.

Zgodnie z wymogami dotyczącymi funkcjonowania oddziałów sportowych w szkołach gimnazjalnych zajęcia odbywały się w formie szkolenia sportowego (6 godzin tygodniowo) i programowych lekcji wychowania fizycznego (4 godziny tygodniowo). Łącznie w minionym roku w/w szkoleniem objętych zostało 42 uczniów w tym 14 dziewcząt i 38 chłopców. Z przyczyn losowych jeden chłopiec i dwoje dziewcząt przedstawiło zwolnienia długoterminowe i decyzją dyrektora szkoły zostały one zwolnione ze szkolenia sportowego i lekcji wychowania fizycznego w drugim półroczu roku szkolnego.

 

Czytaj więcej: Osiągnięcia klas sportowych o profilu lekkoatletycznym PG 7 w Opolu

Rekordziści sportowi PG 7 w Opolu

W czerwcu przeprowadzone zostały testy sprawności fizycznej, które wyłoniły rekordzistów szkoły.

BEEP TEST – wahadłowy test biegowy 20m

 

Bieg wahadłowy „w tę i z powrotem” na odcinku 20 m z prędkością biegu zwiększającą się stopniowo co 1 minutę, sterowaną sygnałem dźwiękowym. Badani zmieniając kierunek poruszają się pomiędzy dwiema liniami oddalonymi od siebie o 20 m. Wynikiem jest numer przebiegniętego odcinka, w którym badany kończy bieg. Celem Testu jest mierzenie wytrzymałości zawodnika.

Stanisław Jesionek - 2600m, etap 13, kl. III A

 

Test Coopera

Próba wytrzymałościowa polegająca na 12-minutowym nieprzerwanym biegu. Celem Testu jest określenie kondycji fizycznej w zależności od wieku i płci na podstawie pokonanego dystansu.


Jakub Bartnik - 3200m, kl. III E
Aleksandra Kułakowska - 2650m, kl. II E

 

Czytaj więcej: Rekordziści sportowi PG 7 w Opolu