ZASTĘPSTWA

WAŻNE INFORMACJE

CERTYFIKATY


 
 

Prymus Opolszczyzny

Nagroda Marszałka Województwa "Prymus Opolszczyzny" przyznawana jest osobom uczącym się lub studiującym na terenie województwa opolskiego. Otrzymują ją uczniowie będący zwycięzcami olimpiad, konkursów, turniejów i przeglądów obejmujących swoim zasięgiem całe województwo lub uzyskującym tytuł laureata szczebla ponadwojewódzkiego, zajmując od 1 do 6 miejsca. Nagrody nie obejmują uczniów - sportowców. Dotychczas 7 uczniów naszego gimnazjum uzyskało ten zaszczytny tytuł.


Uczniowie Publicznego Gimnazjum nr 7 im. Generała Władysława Andersa w Opolu, którzy otrzymali tytuł Prymusa Opolszczyzny:

  

Rok szkolny 2015/2016
 
Mikołaj Pater

 

Rok szkolny 2012/2013
 
Michał Kopka
 
Rok szkolny 2011/2012


Karolina Kaleta

 
Rok szkolny 2007/2008


Anna Podburaczyńska
Małgorzata Wyspiańska
Weronika Żylińska

 
Rok szkolny 2006/2007


Agnieszka Kownacka


Rok szkolny 2004/2005


Paulina Szafors