ZASTĘPSTWA

WAŻNE INFORMACJE

CERTYFIKATY


 
 

Procedura uzyskania stypendium szkolnego w roku szkolnym 2016/2017

1. Uczniowie i rodzice składają wnioski w siedzibie Miejskiego Centrum Świadczeń w Opolu, ul. Ozimska 19 (Sala Obsługi, VII piętro) w okresie od 1 lipca 2016 r. do 15 września 2016 r.
2. W przypadku złożenia kompletnych wniosków od 1 do 31 lipca realizacja stypendium szkolnego będzie się odbywać w następujących miesiącach: wrzesień (za wrzesień, październik), grudzień (za listopad, grudzień), marzec (za styczeń, luty, marzec), czerwiec (za kwiecień, maj, czerwiec).
3. W przypadku złożenia kompletnych wniosków od 1 sierpnia do 15 września realizacja stypendium szkolnego będzie się odbywać w następujących miesiącach: grudzień (za wrzesień, październik, listopad, grudzień), marzec (za styczeń, luty, marzec), czerwiec (za kwiecień, maj, czerwiec).
4. Jeżeli szkoła, do której uczęszcza uczeń, wchodzi w skład zespołu szkół, jego wniosek należy opatrzyć pieczątką właściwej szkoły – pieczątka, którą posługuje się zespół szkół uniemożliwia identyfikację poziomu kształcenia danego ucznia i dokonanie prawidłowej statystyki dla potrzeb kuratorium. Potwierdzenie faktu uczęszczania ucznia do szkoły jest możliwe także na osobnym zaświadczeniu wydanym przez szkołę.
5. Wnioski złożone po terminie bez uzasadnionej przyczyny będą rozpatrzone negatywnie. W uzasadnionym przypadku prawo do stypendium zostanie ustalone począwszy od miesiąca złożenia wniosku.
6. Przyznanie prawa do stypendium szkolnego będzie uzależnione od dochodu z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku, a w przypadku utraty dochodu – z miesiąca złożenia wniosku (na dzień sporządzenia niniejszego pisma kwota ta wynosi maksymalnie 514,00zł na osobę).
7. W przypadku przyznania stypendium szkolnego w formie świadczenia pieniężnego wnioskodawca może być zobowiązany w terminie wskazanym w decyzji przyznającej powyższe świadczenie do udokumentowania poniesionych wydatków na cele edukacyjne.

8. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu:

77-44 35 700, 701, 702, 723, 726.

Uchwała Rady Miasta Opola w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta Opola zamieszczona jest na stronie:

http://duwo.opole.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2015&book=0&poz=1575

natomiast formularze wniosku oraz oświadczenia lub zaświadczenia dostępne są na stronie:

http://www.mcs.opole.pl//container/doc/wniosek_stypendium_szkolne_01-04-16.pdf

Zakończenie roku szkolnego 2015-2016

23.06.2016

UROCZYSTE POŻEGNANIE ABSOLWENTÓW - GODZ. 17.00
w Hali Sportowej

24.06.2016

KLASY I - II - GODZ. 8.30
w Hali Sportowej, a następnie spotkanie z wychowawcami w klasach

ODJAZD GIMBUSA Z PRZYSTANKU WE WRÓBLINIE

KLASY I – II - GODZ. 8.00 (24.06.2016)
Powrót do domu we własnym zakresie.

I miejsce w rywalizacji sportowej gimnazjów po raz trzeci z rzędu dla PG 7!

 

22.06.2016 r. w sali im. Karola Musioła w opolskim ratuszu odbyło się uroczyste podsumowanie sportowego roku szkolnego 2015/2016, podczas którego wręczono pamiątkowe trofea najlepszym szkołom podstawowym, gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym z naszego miasta uczestniczącym w rywalizacji międzyszkolnej w ramach  Miejskiego Kalendarza Igrzysk Młodzieży Szkolnej.

 

Nasza Szkoła już po raz trzeci z rzędu wygrała rywalizację międzyszkolną zdobywając PIERWSZE miejsce wśród gimnazjów z Opola. Pani Dyrektor, nauczyciele wychowania fizycznego i uczniowie odebrali z rąk Prezydenta Miasta Opola ogromny puchar, dyplom i nagrodę pieniężną. Podczas uroczystości podsumowania sportowego roku szkolnego ogłoszono również wyniki plebiscytu na najlepszego sportowca szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych w kategorii dziewcząt i chłopców: Wśród nagrodzonych był nasz uczeń klasy lekkoatletycznej Piotr Zieliński, który został Sportowcem Roku wśród uczniów szkół gimnazjalnych 2015/16. Wszystkim, którzy przyczynili się do tego sukcesu bardzo serdecznie dziękujemy.