ZASTĘPSTWA

WAŻNE INFORMACJE

CERTYFIKATY


 
 

Projekt - logiczny uczeń.

  

Projekt pt. „Logiczny uczeń gimnazjum jako III misja Uniwersytetu Opolskiegowspółfinansowany
ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego
Funduszu Społecznego

POWR.03.01.00-00-EF43/16 - okres realizacji od 01.09.2017 r. do 30.06.2019 r.

Cel projektu 
Celem projektu jest rozwój III misji Uniwersytetu Opolskiego poprzez prowadzenie przez kadrę dydaktyczną uczelni zajęć fakultatywnych rozwijających kompetencje ogólnorozwojowe związanych z : krytycznym, samodzielnym myśleniem; poprawnym argumentowaniem; logiką oraz heurystyką  w okresie  01.09.2017-30.06.2019, wśród  220  uczniów szkół gimnazjalnych  z terenu miasta Opola.
W ramach projektu planowana jest organizacja zajęć trwających 30 godzin lekcyjnych dla jednej grupy uczniów w ramach jednego roku szkolnego. W ramach jednej grupy w zajęciach będą mogli uczestniczyć uczniowie danej klasy, danego rocznika lub danej szkoły, w liczbie nie przekraczającej 20 osób.

 

Grupa docelowa projektu

Uczniowie z  Publicznego Gimnazjum nr 1 w Opolu 40 os. (20K/20M);  Publicznego Gimnazjum nr 4         w Opolu 40 os. (20K/20M); Publicznego Gimnazjum nr 5 w Opolu 40 os. (20K/20M);  Publicznego Gimnazjum nr 7 w Opolu 40 os. (20K/20M), Gimnazjum Zespołu Szkół TAK w Opolu 40 os. (20K/20M)  oraz Społecznego Językowego Gimnazjum Wolnego Stowarzyszenia Edukacyjnego Regionu Opolskiego (WSERO) w Opolu 20 os. (11K/9M).

Podczas zajęć stosowane będą głównie metody aktywizujące pozwalające na realizację zamierzonych celów tj. efektem realizacji tego projektu  będzie:  pobudzenie u uczniów ciekawości poznawczej, poprawa umiejętności analizy i syntezy, wykształcenie umiejętności poprawnego wnioskowania, wykształcenie umiejętności poprawnej argumentacji, rozwinięcie zdolności do zadawania pytań i podejmowania prób odpowiedzi na nie, z uwzględnieniem  różnych punktów widzenia. Metody i formy prowadzenia  zajęć dobierane będą adekwatnie do potrzeb uczestników tego projektu, tj. będą zgodne z potrzebami wynikającymi z ich wieku rozwojowego i poziomu poznawczego.

 

Wartość projektu:

Planowany całkowity koszt realizacji Projektu : 67 875,00 zł. 
Kwota dofinansowania:  65 838,73 zł. 
Stopa dofinansowania: 97%.

 

 

Szczegółowe informacje można uzyskać w Biurze Projektu :
Kierownik projektu : dr hab. Robert Sochacki, prof. UO
Telefon : (+48) (77) 452-74-95
Mail : Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Uniwersytet Opolski , Budynek Collegium Civitas, ul. Katowicka 89, 45-061 Opole

Instytut Filozofii , pokój nr 325

 

Projekt pt. „Logiczny uczeń gimnazjum jako III misja Uniwersytetu Opolskiegowspółfinansowany 

ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

POWR.03.01.00-00-EF43/16 - okres realizacji od 01.09.2017 r. do 30.06.2019 r.

 

HARMONOGRAM ZAJĘĆ NA ROK SZKOLNY 2017/2018

 

Nazwa i adres szkoły – Publiczne Gimnazjum nr 7  im. Generała Władysława Andersa,  45-222 Opole, 

                                       ul. Oleska  68

Prowadzący zajęcia – dr Piotr Leśniak

Planowana liczba godzin  – 30 (po 45 min.)

Liczba osób w grupie  – 20

 

DATA

GODZINY

LICZBA GODZIN

NR SALI

20.09. 2017

14.25-15.55

2

47

04.10.2017

14.25-15.55

2

47

18.10.2017

14.25-15.55

2

47

08.11.2017

14.25-15.55

2

47

22.11.2017

14.25-15.55

2

47

06.12.2017

14.25-15.55

2

47

20.12.2017

14.25-15.55

2

47

03.01.2018

14.25-15.55

2

47

10.01.2018

14.25-15.55

2

47

31.01.2018

14.25-15.55

2

47

07.02.2018

14.25-15.55

2

47

21.02.2018

14.25-15.55

2

47

07.03.2018

14.25-15.55

2

47

21.03.2018

14.25-15.55

2

47

28.03.2018

14.25-15.55

2

47