ZASTĘPSTWA

WAŻNE INFORMACJE

CERTYFIKATY


 
 

Projekty i programy


Nasze gimnazjum bierze udział w wielu projektach, programach i konkursach.
Do tej pory w PG 7 w Opolu realizowane były następujące przedsięwzięcia:

 • konkurs "Bezpieczna szkoła - bezpieczny uczeń"
 • projekt "Zainteresowanie uczniów fizyką - kluczem do sukcesu"
 • projekt "Młodzi głosują"
 • program profilaktyki palenia tytoniu "Znajdź własne rozwiązanie"
 • projekt systemowy pod nazwą "Program zajęć dodatkowych wspierających rozwój kompetencji kluczowych uczniów szkół gimnazjalnych województwa opolskiego"
 • projekt "Młodzi przedsiębiorczy"
 • projekt "Śląsk Opolski - moje miejsce na ziemi"
 • projekt "Patrz i zmieniaj"
 • projekt Aktywny w szkole - aktywny w życiu"
 • projekt "Wielka i mała ojczyzna"
 • projekt "Uczeń z klasą"
 • projekt "Trzymaj formę"
 • projekt "Lepsza szkoła"
 • projekt "Życiowe przestrzenie, życiowe marzenia"
 • projekty promujące zdrowie
 • program "Socrates-Comenius"
 • program "e-Twinning"
 • i inne.

 

Opis realizacji powyższych projektów znajduje się na stronie archiwalnej szkoły.