ZASTĘPSTWA

WAŻNE INFORMACJE

CERTYFIKATY


 
 

Projekt ''Młodzi Odkrywcy Sekretów Nauki''

Publiczne Gimnazjum nr 7 w Opolu przystąpiło do realizacji projektu „Młodzi odkrywcy sekretów nauki AO” współfinansowanego z Funduszy Europejskich Programu Regionalnego. Bliższe informacje o projekcie można uzyskać na stronie http://sn.rzpwe.opolskie.pl/
Szkolnym koordynatorem projektu jest Urszula Wrona.

W ramach projektu w naszej szkole odbywają się następujące zajęcia:

Kompetencje kluczowe:
Porozumiewanie się w językach obcych: język angielski (Mariola Bashir) i język niemiecki (Joanna Janik)
Kompetencje matematyczne i podstawowe kompetencje naukowo – techniczne (Bogusława Bielec i Halina Włodarczyk-Porzucek)
Kompetencje informatyczne (Ewa KucharskaAgata Nestoruk)
Umiejętność uczenia się
Kompetencje Społeczne
Inicjatywność i przedsiębiorczość

Metody eksperymentu:
Nauki przyrodnicze (Beata Bujak - chemia i Roman Kisiel - fizyka)

Indywidualizacja pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi:
Zajęcia dydaktyczno–wyrównawcze (Małgorzata Cisakowska - matematyka i Anna Zwierzyńska - j. polski)
Tutoring dla zdolnych (Ewa Kopińska - Czerkawska)
Socjoterapia (Robert Malkusz)
Doradztwo edukacyjno - zawodowe

 

REGULAMIN UDZIAŁU NAUCZYCIELI W PROJEKCIE

REGULAMIN UDZIAŁU UCZNIÓW W PROJEKCIE