ZASTĘPSTWA

WAŻNE INFORMACJE

CERTYFIKATY


 
 

Współpraca z zagranicą


 

Od dwunastu lat Publiczne Gimnazjum nr 7 w Opolu współpracuje z bawarska szkołą Gnadenthol - Mädchenrealschule w Ingolstadt. Rokrocznie wiosną grupa kilkunastu uczniów PG7 wyjeżdża na 8 dni do Ingolstadt, z kolei niemieccy partnerzy naszej szkoły przyjeżdżają jesienią z rewizytą do Opola.

             

Każde ze wspólnych spotkań jest bardzo bogate w różnorodne przedsięwzięcia mające na celu przede wszystkim wzajemne przybliżenie kultur, stylu życia, obyczaju każdego z państw. Do najciekawszych projektów zrealizowanych dotychczas należą z pewnością „Wspólne gotowanie”, „Foto safari” czy zredagowanie przewodnika polsko – niemiecko - angielskiego pt. „Opolszczyzna znana i nieznana”.

Podczas każdej z wizyt obie grupy mają również okazję do zwiedzania najpiękniejszych miejsc, poznania osobliwości Monachium, Regensburga, Norynbergi, a w Polsce Wrocławia, Krakowa czy Zakopanego. Wspólnie spędzony czas to nie tylko czas wzajemnego poznania się, dobrej zabawy i nauki lecz również doskonała okazja do zawarcia znajomości, a nie jednokrotnie przyjaźni trwającej przez długie lata.

Obecnie przygotowujemy się do przyjęcia kilkunastoosobowej grupy z Ingolstadt, która zawita do Opola 17 października.

Czekamy z niecierpliwością!