ZASTĘPSTWA

WAŻNE INFORMACJE

CERTYFIKATY


 
 

Złote Klucze

 

„ZŁOTE KLUCZE” promocją talentów
w opolskiej „SIÓDEMCE”

 

Wspólnota działań uczniów, nauczycieli i rodziców czyni PG 7 szkołą zakorzenioną w opolskim środowisku. „Złote Klucze” to sztandarowe, najważniejsze przedsięwzięcie edukacyjne w każdym roku szkolnym. Jest to uroczystość wręczenia „Złotych Kluczy” – statuetek tradycyjnie już przyznawanych wyróżniającym się w nauce, zachowaniu i aktywności społecznej uczniom Publicznego Gimnazjum nr 7 im. Gen. Władysława Andersa w Opolu. Pomysłodawcą przedsięwzięcia była nauczycielka fizyki - Arleta Piwko.
Piękna idea zainspirowała powołanie „Kapituły Złotych Kluczy”. Od pierwszej edycji, w roku szkolnym 1999/2000 stało się wyzwaniem dla organizatorek Arlety Piwko, Krystyny Piwińskiej, Doroty Szczepanik i Ewy Czerkawskiej, aby ceremonia miała wyjątkową oprawę i charakter. Zgodnie z założeniem wszystkie uroczystości organizowane są na wzór wielkiej gali oscarowej. Uświetniają ją zaproszeni goście, w tym władze oświatowe i samorządowe. Kapituła „Złotych Kluczy” nominuje do wyróżnień uczniów w poszczególnych przedmiotach nauczania, laureatów konkursów na szczeblu wojewódzkim, a także tych, którzy wyróżniają się elegancją zachowań i kulturą osobistą. Zwycięzców w określonych dziedzinach przedstawiają promotorzy – nauczyciele przedmiotów oraz opiekunowie kół zainteresowań.

W sumie każdego roku wręczanych jest około 80 statuetek. Kapituła przyznaje również tytuł „Supergimnazjalista”. Otrzymuje go uczeń, który w ciągu 3-letniej nauki zdobył największą liczbę statuetek oraz wyróżnia się wysoką kulturą osobistą i zaangażowaniem na rzecz szkoły. Prestiżową statuetkę „Supergimnazjalista” wręcza Prezydent Miasta Opola, po raz pierwszy uczynił to w 2002 roku. Nominowani zajmują honorowe miejsca a prowadzący prezentują ich szczególne osiągnięcia.


 

Warto podkreślić, że wspaniała oprawa uroczystości, tak odmienna od typowych szkolnych apeli, sprawia, że uczestnictwo w niej jest dużym przeżyciem dla uczniów ich rodziców i dziadków. Z pewnością sprzyja to motywowaniu uczniów do lepszej pracy, aby w przyszłości mogli znaleźć się w gronie nominowanych i nagrodzonych. Laureaci „Złotych Kluczy” są osobami ogólnie akceptowanymi, szanowanymi i skłaniającymi do naśladowania przez społeczność uczniowską. 

 

Realizacja tego przedsięwzięcia wymaga funduszy, które wypracowuje rada pedagogiczna, rodzice i uczniowie. Począwszy od II edycji duża część z nich jest pozyskiwana poprzez organizowanie Charytatywnego Gimnazjalnego Balu Karnawałowego dla rodziców, nauczycieli i przyjaciół szkoły. Świetność corocznych uroczystości zapewniają także liczni sponsorzy oraz rodzice, dzięki którym rozdanie statuetek ma piękną oprawę medialną, a także kończy się spotkaniem towarzyskim wszystkich uczestników.


Z perspektywy lat możemy stwierdzić, że uroczystość „Złote Klucze” okazała się wielkim sukcesem w środowisku lokalnym i ogólnopolskim. Fakt promowania i nagradzania uczniów w różnych dziedzinach życia szkolnego mobilizuje ich do wysiłku intelektualnego i pracy nad kształtowaniem swojej osobowości, sprawia radość rodzicom i satysfakcję całemu środowisku szkolnemu.


Relacje z uroczystości "Złote Klucze" w Publicznym Gimnazjum nr 7 w Opolu z poprzednich lat szkolnych znajdują się na stronie archiwalnej szkoły.