ZASTĘPSTWA

WAŻNE INFORMACJE

CERTYFIKATY


 
 

Złote Klucze 2015 rozdane...

Czerwiec to czas oczekiwania uczniów Publicznego Gimnazjum nr 7 w Opolu na nominacje do nagród „Złote Klucze”. Zgodnie z regulaminem nauczyciele nominują utalentowanych uczniów z kl. I-III, którzy w danym roku szkolnym wyróżniali się w wielu dziedzinach, wykazywali się dużą wiedzą, umiejętnościami i zaangażowaniem w życie szkoły, a także taktem i kulturą. Osobną kategorię stanowią laureaci ponadwojewódzkich i wojewódzkich konkursów przedmiotowych. Kulminacyjnym punktem uroczystości jest nadanie tytułu Supergimnazjalisty.

10 czerwca 2015 roku odbyła się XVI. Gala Złotych Kluczy. Wydarzenie bez precedensu, na sukces którego pracują panie Dorota Szczepanik, Krystyna Piwińska, Ewa Czerkawska oraz Małgorzata Górka. Scenariusz tegorocznej gali opracowała pani Małgorzata Górka, która wraz z młodzieżą skupioną wokół koła teatralnego przygotowała spotkanie. Zaproszeni goście, przedstawiciele opolskich instytucji oświatowych, dyrektorzy szkół, grono pedagogiczne, rodzice oraz uczniowie zgodnie stwierdzili, że spotkanie w konwencji parodii części II „Dziadów”, podczas którego wywoływano zmory szkolne było fantastyczne. Wszystko dzięki niezwykle utalentowanej młodzieży PG 7, która profesjonalnie bawiła, wzruszała i doprowadzała do łez widzów.

Spotkanie wieńczące trudy uczniowskich zmagań podczas całego roku ma również bardzo ważny cel, a jest nim wyłonienie Supergimnazjalisty, czyli ucznia „Siódemki”, który w ciągu trzech lat nauki w gimnazjum zdobył największą liczbę statuetek, wyróżnia się taktem i kulturą osobistą oraz osiągnięciami w różnych dziedzinach. Miło nam poinformować, że tytuł w roku szkolnym 2014/2015 otrzymał uczeń klasy III FMICHAŁ GRĄDOWY.

Uczniowie Publicznego Gimnazjum nr 7 w Opolu, którzy otrzymali statuetkę „Złotego Klucza”:

BIOLOGIA

Krzysztof Jadczak I A
Julia Jasińska II A
Aneta Cisakowska III F

 

MUZYKA

Jessica Stellmach I F

 

PLASTYKA

Martyna Mroczek II G

 

JĘZYK NIEMIECKI

Wiktoria Kulig I B
Patrycja Smykała II F
Mateusz Dziurdź III F

 

EDUKACJI DLA BEZPIECZEŃSTWA

Wiktoria Krysik III A

 

JĘZYK POLSKI

Jakub Rak I F
Anna Leśniewska II A
Anna Gondecka III A

 

JĘZYK ANGIELSKI

Maja Wróblewska I B
Anna Leśniewska II A
Weronika Janik III B


JĘZYK FRANCUSKI

Alicja Kubicka II A
Natalia Mazur III E

 

FIZYKA

Karolina Kopka I C
Tomasz Wojciechowski II F
Tomasz Czech III F

 

INFORMATYKA

Mateusz Bednarski II A
Michał Grądowy III F


GEOGRAFIA

Oskar Winnicki I A
Tymoteusz Wilk II A
Krzysztof Kaszczyszyn III C

 

RELIGIA

Zofia Skiera I D
Wiktoria Żołnierczuk II G
Jakub Warsitz III E


MATEMATYKA

Katarzyna Orzechowska I A
Patryk Jędrzejak II A
Michał Grądowy III F

HISTORIA

Oskar Winnicki I A
Mikołaj Pater II C
Tomasz Czech III F

 

ZAJĘCIA ARTYSTYCZNE

Aleksandra Kułakowska III E


WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE

Aleksander Wyszyński II A
Weronika Roesler III C

 

TECHNIKA

Maciej Rejnhardt I B
Mateusz Bednarski II A

 

CHEMIA

Bartosz Bukański I A
Łukasz Bialic II A
Natalia Czyżyk III B

 

SZKOLENIE SPORTOWE LEKKOATLETYCZNE (chłopcy)

Tomasz Cieśla III G

 

SZKOLENIE SPORTOWE LEKKOATLETYCZNE (dziewczęta)

Aleksandra Lach II G

 

WYCHOWANIE FIZYCZNE (dziewczęta)

Barbara Roesler I E
Natalia Uchańska II F
Alicja Sierakowska III F


WYCHOWANIE FIZYCZNE (chłopcy)

Jakub Kowalski IA
Maciej Kurus II A
Artur Olejnik III D

 

LAUREACI WOJEWÓDZKICH KONKURSÓW PRZEDMIOTOWYCH


• Krzysztof Kaszczyszyn kl. III C - biologia
• Kinga Lejczak kl. III C - biologia
• Mikołaj Pater kl. II C - chemia
• Aneta Cisakowska kl. III F - matematyka
• Tomasz Czech kl. III F - matematyka
• Mikołaj Pater kl. II C - matematyka
• Michał Grądowy kl. III F - historia
• Piotr Leśniak kl. III F - historia
• Rafał Borecki kl. II B - historia
• Michał Ponichtera kl. III B - język angielski
• Anna Leśniewska kl. II A - religia
• Karolina Kopka kl. I C - religia
• Marcin Krukowski III F - wiedza obywatelska i ekonomiczna
• Jakub Wilczek III A - wiedza obywatelska i ekonomiczna
• Michał Grądowy III F - wiedza obywatelska i ekonomiczna
• Krzysztof Uchnast III F - wiedza obywatelska i ekonomiczna


Super Gimnazjalista 2014/2015 - Michał Grądowy III F

Kapituła „Złotych Kluczy” przyznała również tytuł „Przyjaciel Szkoły”:

 • Państwu Marzenie i Marcinowi Nawarom
 • Panu Markowi Mrozowi
 • Pani Katarzynie Szmagara


Podczas uroczystości specjalne podziękowania popłynęły w stronę:

 • Pani Elżbiety Marciniszyn - Dyrektor MDK w Opolu
 • Pana Mariusza Ciska 
 • Pana Marka Mroza
 • Pana Grzegorza Wojtasika
 • Państwa Beaty i Romana Orzełek
 • Państwa Ilony i Waldemara Lisowskich
 • Państwa Małgorzaty i Krzysztofa Zadorskich 
 • Pana Cezarego Kluczyńskiego
 • Pani Katarzyny Szmagara

Mamy nadzieję , że nominacje i nagrody będą motywacją dla wszystkich gimnazjalistów „Siódemki" do wytężonej nauki i pracy w następnych latach.