ZASTĘPSTWA

WAŻNE INFORMACJE

CERTYFIKATY


 
 

Złote Klucze 2016

8 czerwca 2016 r. odbyła się już po raz siedemnasty uroczystość wręczenia Złotych Kluczy- statuetek tradycyjnie przyznawanych wyróżniającym się w nauce, zachowaniu i aktywności społecznej uczniom Publicznego Gimnazjum nr 7 im. Gen. Władysława Andersa w Opolu.
Zgodnie z założeniem wszystkie edycje organizowane są na wzór wielkiej gali oscarowej.
Swoją obecnością uświetniają ją zaproszeni goście – przedstawiciele władz oświatowych i samorządowych oraz rodzice.
Kapituła „Złotych Kluczy” nominuje uczniów poszczególnych przedmiotów nauczania, laureatów konkursów wojewódzkich, a także tych, którzy wyróżniają się kulturą osobistą. Zwycięzców w określonych dziedzinach przedstawiają nauczyciele danych przedmiotów oraz opiekunowie kół zainteresowań.
Kapituła przyznaje również tytuł „Supergimnazjalisty ”. Otrzymuje go uczeń, który w ciągu 3-letniej nauki zdobył największą liczbę statuetek oraz wyróżniał się wysoką kulturą osobistą i zaangażowaniem w pracy na rzecz szkoły.
W tym roku SUPERGIMNAZJALISTĄ został Mikołaj Pater z klasy IIIC . Nie można pominąć faktu, że właśnie ten uczeń był także w roku szkolnym 2015/2016 sześciokrotnym Laureatem Konkursów
Przedmiotowych.
Podczas tej uroczystości wyróżniani są także ci, którzy swoim dobrym sercem niosą bezinteresowną pomoc szkole i otrzymują z rąk Pani Dyrektor i Przewodniczącego Rady Rodziców zaszczytny tytuł „PRZYJACIELA SZKOŁY”.

Autorami scenariusza byli nauczyciele języka polskiego: Marzanna Kicera- Bogucka oraz Wojciech Kusek. Podczas uroczystości uczniowie, nauczyciele i zaproszeni goście mogli zobaczyć różne scenki z życia szkoły. Całość oparta była na zabawnym motywie - parafrazie wiersza Juliana Tuwima pt. „Lokomotywa” . Krótkie strofy stanowiły oprawę literacką charakteryzującą poszczególne przedmioty. Wykorzystano różnorodne formy: fragmenty kabaretu, filmy z udziałem uczniów i nauczycieli oraz scenki oparte na znanych motywach muzycznych. Były również efekty specjalne. Program artystyczny wzbogaciła oprawa muzyczna- piosenki i utwory muzyczne w wykonaniu szkolnego zespołu pod kierownictwem pana Bartosza Wiertelaka - nauczyciela fizyki w PG7 oraz występy taneczne reprezentujące różnorodne gatunki (od tańca klasycznego po nowoczesny).

Fragment wiersza

Narracja 1
Stoi przed szkołą uczeń zmęczony
Butny ogromnie i rozdrażniony
Stoi i myśli, myśli i sapie
Ledwo co oddech głęboki złapie .
Stoi i myśli, na zimne dmucha
Żar z rozgrzanego mózgu mu bucha
(Uch! Jak gorąco)
(Puff! Jak gorąco!)
(Uff! Jak gorąco!)

Narracja 2
Topią się zwoje, szare komórki
Płacik czołowy sypie się w wiórki
A on znów myśli, analizuje
Istota szara wciąż mu pulsuje.

Narracja 3
Problemów szkolnych ma już bez liku
Jedynek tyle, co danych w pliku
Przedmiotów różnych podokładali
Ciężkie i trudne, więc grunt się pali.
Pełno szczegółów w każdym temacie
W jednym pierwiastki, w drugim reakcje,
W trzecim symbioza i pasożyty …..

Warto podkreślić, że uroczysta oprawa Złotych Kluczy , nadaje im szczególną rangę i sprawia, że uczestnictwo w niej jest ważnym przeżyciem dla uczniów oraz ich rodziców.
Z pewnością sprzyja to motywowaniu do osiągania lepszych wyników w nauce, aby w przyszłości móc znaleźć się w gronie nominowanych i nagrodzonych.

Oto uczniowie, którzy w bieżącym roku szkolnym zdobyli statuetki "Złotego Klucza":

Język polski:
Karolina Grędzińska - I E
Aleksandra Rataj - II A
Natalia Kossowska - III F

Historia:
Adam Leśniewski Ia
Oskar Winnicki IIa
Łukasz Bialic IIIa

Wiedza o społeczeństwie:
Maciej Rejnhardt - II B
Aleksander Wyszyński - III A

Muzyka:
Patrycja Dorosiewicz - I B

Plastyka:
Karolina Kopka - II C

Zajęcia Artystyczne:
Eliza Jończyk - III E

Religia:
Paweł Rychlicki - I D
Aleksander Siwiaszczyk - II D
Natalia Bartyla - III C

Edukacja dla bezpieczeństwa:
Kacper Krzewica - III B

Język francuski:
Ciszewska Zuzanna - I A
Pater Mikołaj - III C

Język niemiecki:
Wiktoria Świerc -I B
Wiktoria Kulig - II B
Sebastian Segieth - III G

Język angielski:
Nadia Manasterska - I B
Nicola Bashir - II A
Michał Markowski - III F

Biologia:
Anna Szczepaniak - I A
Krzysztof Jadczak - II A
Julia Jasińska - III A

Geografia:
Agnieszka Kamińska -I B
Patrycja Harędzka - II A
Rafał Porzucek – III A

Chemia:
Agnieszka Kamińska - I B
Daria Siodłak - II C
Patryk Jędrzejak - III A

Fizyka:
Michał Tomczyk - I A
Jakub Kowalski - II A
Mateusz Bednarski - III A

Matematyka:
Marek Kawka – I A
Krzysztof Wołyniec – II A
Patryk Jędrzejak – III A

Informatyka:
Winnicki Oskar - II A
Łukasz Piątkowski - III B

Technika:
Kacper Bek - I C
Julia Murza - II B

Wychowanie fizyczne (dziewczęta):
Zuzanna Kostrzewska - I F
Julia Murza - II B
Patrycja Smykała - III F

Wychowanie fizyczne (chłopcy):
Marcin Zaremba - IE
Jakub Kowalski - II A
Kacper Bendych - III C

Szkolenie sportowe lekkoatletyczne (dziewczęta): 
Aleksandra Lach - III G

Kategoria Takt i Kultura:
Klasa I A - Joanna Leśniewska
Klasa I B - Patrycja Dorosiewicz
Klasa I C – Sebastian Kresan
Klasa I D - Adam Lamers
Klasa I E - Karolina Grędzińska
Klasa I F - Klaudia Pazdan
Klasa I G - Małgorzata Tymofiewicz
Klasa II A - Kinga Wesołowska
Klasa II B – Marta Piątkowska
Klasa II C - Maja Klonowska
Klasa II D - Aleksander Siwiaszczyk
Klasa II E - Barbara Roesler
Klasa II F - Jakub Rak
Klasa II G - Monika Grzesik
Klasa III A - Ewa Polesińska
Klasa III B - Paulina Krupop
Klasa III C - Karolina Kolanek
Klasa III D - Przemysław Chodorek
Klasa III E - Łucja Orłowska
Klasa III F - Julia Woś
Klasa III G - Aleksandra Lach